Kurser

Vill ni boka Feet for passion?

 

Här är kursutbudet i modern fox

 • Intensivdag grundkurs

        - En heldag kl 09:30-15:30

          samt fridans 15:30-16:30

 

 • Intensivdag fortsättningsnivå

        - En heldag kl 09:30-15:30

          samt fridans 15:30-16:30

 

 • Intensivdag medelnivå

        - En heldag kl 09:30-15:30

          samt fridans 15:30-16:30

 

 • Intensivdag avanceradnivå

       - En heldag kl 09:30-15:30

         samt fridans 15:30-16:30

 

 • Privatlektion

        - Lektionstid 60min

          Upp till två par samtidigt

 

 • Temakurser

         - En heldag kl 09:30-15:30

   samt fridans 15:30-16:30

 

 • Danskväll med workshop

 - Kl 18:00-22:00

 

 • Kick off för företag

 - Intensivkurs efter 

   överenskommelse

 

 • Parkurs

         - En heldag kl 09:30-15:30

   samt fridans 15:30-16:30

 • Helgkurs grundkurs

        - Lördag och söndag

          kl 09:30-15:30

          samt fridans 15:30-16:30

 

 • Helgkurs fortsättningskurs

         - Lördag och söndag

   kl 09:30-15:30

   samt fridans 15:30-16:30 

 

 • Helgkurs medelnivåkurs

 - Lördag och söndag

   kl 09:30-15:30

   samt fridans 15:30-16:30 

 

 • Erbjuder även:

         Intensivdag grundkurs bugg

         (se längre ner)

 - En heldag kl 09:30-15:30

   samt fridans 15:30-16:30

Kurser i modern fox

Nu väntar många skratt och utmaningar! Nedan finner ni olika kursförslag. Inga kurser är identiska. Det exakta kursinnehållet varieras och anpassas något till gruppen.

 

 Under våra kurser kan det förekomma att både män kan ha rollen som följare och både kvinnor rollen som förare. Självklart respekteras detta precis som vi även visar respekt för de som inte vill dansa med samma könstillhörighet. 

 

Det är lärorikt att dansa med andra. Frambyte tillämpas vilket innebär att det sker en rotation/byte av danspartnern. Om man absolut inte vill byta danspartner respekteras detta.

 

Intensivdag grundkurs

En heldag kl 09:30-15:30 samt fridans 15:30-16:30. 

 

Innehåll:

I denna grundkurs bygger vi en stabil grund att utveckla din dans från. Fokus denna heldag kommer att vara grundteknik och figurer. Ni kommer även att introduceras till musikanpassning.

 

Följande innehåll tas upp; Vad pardans innebär. Positionering. Förningspunkter. Att föra och följa. Takter. Grundsteg. Stegvariationer och olika "basic"-figurer/turer så som hel- och halvvarvssnurr. Och mycket mer.

 

Ni lär er lyssna på musiken och förstå vilken takt och karaktär den har. Olika figurer och stegvariationer. Vi arbetar aktivt med den viktiga grundtekniken som är förutsättningen för en bra dans. Efter denna kurs fortsätter vi med fortsättningsnivå som är steg två och nästa steg. Där vi avancerar dansen och gör den ännu roligare.

 

Under fridansen ges tillfälle att under en timma fritt öva på egen hand av det som ni lärt er under dagens kurs. Danslärarna står självklart till förfogande och hjälper er.

 

Musik:

Musiken som spelas kan vara allt från foxvänlig RnB, pop,  soul, reggae till rock och internationell musik. Även inslag av oldies. Ingen dansband spelas.

 

Förkunskaper:

Inga tidigare danskunskaper behövs för att gå kursen. Det här är kursen för dig som är helt ny men vill börja med modern fox. Alla är välkomna.

 

Kursupplägg:

Avprickning/frivillig uppvärmningsdans Kl 09:00-09:30

Kursblock 1 (med paus) kl 09:30-12:00

Lunch (egen medhavd) kl 12:00-13:00

Kursblock 2 (med paus) kl 13:00-15:30

Fridans kl 15:30-16:30

 

Kursen är avdragsgill för arbetsgivare som friskvård.

 

Intensivdag fortsättningskurs

En heldag kl 09:30-15:30 samt fridans 15:30-16:30.

 

Innehåll:

Fokus denna heldag kommer att vara utveckling av den viktiga grundtekniken. Grundtekniken är en förutsättning för att lyckas längre fram i kurserna med mer avancerad dans. Nya spännande figurer introduceras, stegvariationer och musikanpassning.

 

Vi börjar också titta närmre på hur musiken är uppbyggd.

 

Ni lär er lyssna mer på musiken och förstå vilken takt och karaktär den har. I musikanpassningen lär vi hur dansen kan anpassas till vad vi hör utifrån kunskapen om musiken. Efter denna kurs fortsätter vi med medelnivå som är tredje och nästa steg. Där vi avancerar dansen och gör den ännu roligare.

 

Under fridansen ges tillfälle att under en timma fritt öva på egen hand av det som ni lärt er under dagens kurs. Danslärarna står självklart till förfogande och hjälper er.

 

Musik:

Musiken som spelas kan vara allt från foxvänlig RnB, pop,  soul, reggae till rock och internationell musik. Även inslag av oldies. Ingen dansband spelas.

 

Förkunskaper:

För att gå kursen krävs att du har gått en grundkurs i fox eller har motsvarande kunskaper. Exempelvis kan du ha fått motsvarande kunskaper genom att vara en aktiv socialdansare ute på landets dansbanor.

 

Kursupplägg:

Avprickning/frivillig uppvärmningsdans Kl 09:00-09:30

Kursblock 1 (med paus) kl 09:30-12:00

Lunch (egen medhavd) kl 12:00-13:00

Kursblock 2 (med paus) kl 13:00-15:30

Fridans kl 15:30-16:30

 

Kursen är avdragsgill för arbetsgivare som friskvård.

Intensivdag medelnivå

En heldag kl 09:30-15:30 samt fridans 15:30-16:30.

 

Innehåll:

Fokus denna heldag kommer att vara finslipning av den viktiga grundtekniken, musikanalys, figurer och musikanpassning. Kurstid fem timmar.

 

Ni lär er lyssna mer på musiken och förstå vilken takt och karaktär den har. I musikanpassningen lär vi hur dansen kan anpassas till vad vi hör utifrån kunskapen om musiken. Olika figurer och stegvariationer. Vi arbetar aktivt med den viktiga grundtekniken som är förutsättningen för en bra dans. Efter denna kurs kommer fler kursnivåer erbjudas där vi avancerar dansen och gör den ännu roligare.

 

Under fridansen ges tillfälle att under en timma fritt öva på egen hand av det som ni lärt er under dagens kurs. Danslärarna står självklart till förfogande och hjälper er.

 

Musik:

Musiken som spelas kan vara allt från foxvänlig RnB, pop,  soul, reggae till rock och internationell musik. Även inslag av oldies. Ingen dansband spelas. 

 

Förkunskaper:

För att gå kursen krävs att du har gått en grund- och fortsättnings i fox. Du behöver inte ha gått dem hos oss men det är en fördel. Eller så har du motsvarande kunskaper. Exempelvis kan du ha fått motsvarande kunskaper genom att vara en aktiv socialdansare ute på landets dansbanor. Exempel på förkunskaper; du behärskar höger och vänster snurr, grundsteg, föra- och följateknik, god egen balans samt kunna dansa i open och close position.

 

Kursupplägg:

Avprickning/frivillig uppvärmningsdans Kl 09:00-09:30

Kursblock 1 (med paus) kl 09:30-12:00

Lunch (egen medhavd) kl 12:00-13:00

Kursblock 2 (med paus) kl 13:00-15:30

Fridans kl 15:30-16:30

 

Kursen är avdragsgill för arbetsgivare som friskvård.

Intensivdag avancerad nivå

En heldag kl 09:30-15:30 samt fridans 15:30-16:30.

 

Innehåll:

Vi jobbar mer med den konstnärliga delen av foxen. Det blir mindre pekpinnar i vissa delar av kursen och mer av att utveckla känslor. Att dansa på "avancerad" nivå behöver inte innebära att det blir svårare eller krångligare figurer, det blir snarare djupare inlärning. Till viss del går vi "back to basic" och blir mycket noggranna med grundtekniken. 

 

Under fridansen ges tillfälle att under en timma fritt öva på egen hand av det som ni lärt er under dagens kurs. Danslärarna står självklart till förfogande och hjälper er.

 

Musik:

Musiken som spelas kan vara allt från foxvänlig RnB, pop,  soul, reggae till rock och internationell musik. Även inslag av oldies. Ingen dansband spelas.

 

Förkunskaper:

Här behövs god dansvana och du bör ha gått flera foxkurser tidigare (nödvändigtvis inte hos oss men det är en fördel) eller ha motsvarande kunskaper. Motsvarande kunskaper kan du fått genom att vara en aktiv socialdansare ute på landets dansbanor. Du behärskar grundtekniken väl.

 

Kursupplägg:

Avprickning/frivillig uppvärmningsdans Kl 09:00-09:30

Kursblock 1 (med paus) kl 09:30-12:00

Lunch (egen medhavd) kl 12:00-13:00

Kursblock 2 (med paus) kl 13:00-15:30

Fridans kl 15:30-16:30

 

Kursen är avdragsgill för arbetsgivare som friskvård.

 

Privatlektion

Lektionstid 60min

 

Nu har ni chansen att få all uppmärksamhet utan att behöva dela den med andra kursdeltagare. Under privatlektioner får ni danslärarnas hela uppmärksamhet vilket i regel ger en snabbare utvecklingskurva för dig/er. 

 

Ni kan vara ett danspar som vill bli bättre ihop eller så kan du komma ensam och dansa med oss. Önskar ni vara fler går det bra upp till två par samtidigt men då blir uppmärksamheten mindre för respektive deltagare.

 

Innehåll:

Vi står inte för något speciellt kunsinnehåll utan anpassar i möjligaste mån innehållet efter era önskemål och er danskunskap. Kanske är det något särskilt ni vill förbättra er på. Kanske har ni varit på kors hos oss tidigare och vill gå igenom vissa moment igen. Förbered er noggrannt själva genom att ta med er anteckningar på det ni vill bli bättre på så nyttjas tiden optimalt. Vi utgår från vår foxstil och våra egna kursprogram.

 

Kurstid och lokal efter överenskommelse. Vi kan komma till din lokal eller så ordnar vi en. Lokalkostnad kan tillkomma.

 

Musik:

Musiken som spelas kan vara allt från foxvänlig RnB, pop,  soul, reggae till rock och internationell musik. Även inslag av oldies. Eller har du/ni egna önskemål om musik går det också bra. Vi står för musik och enklare musikutrustning.

 

Kursupplägg:

- Ca 10 min uppvärmningsdans där vi kan se hur du/ni dansar.

- Vi ger feedback på det vi sett utifrån dansen i uppvärmningen (utefter vad vi anser är vår fox-stil).

- Genomgång av det du/ni önskar.

- Filminspelning av vissa moment. Filmen får du med dig i lämpligt medie-format, exempelvis via egen USB-sticka.

 

Hör av er för pris och närmre diskussion om upplägg.

 

Temakurser

Nedan följer exempel på temakurser. Har ni egna önskemål om teman så hör ni av er.

 

En heldag kl 09:30-15:30 samt fridans 15:30-16:30. Eller efter överenskommelse.

 

Musiktema:

Spellistor med foxvänlig musik tas fram efter önskemål. Tex sweet oldies från 60-,70-,80-,90-tal, utländsk musik, svensk musik, rock, club, killer ballads med mera. Gedigna spellistor står till förfogande. Denna kurs kombineras med någon av ovanstående kurser till exempel grund-, fortsättnings- eller medelkurs.

 

Musikanpassningstema

Musiken är dansarens vassaste verktyg! Vad betyder musiken egentligen och hur kan ni lära er utnyttja den maximalt i dansen? Här jobbas det mycket med känsla och vad som musiken för in i öronen och vidare ut i kroppsrörelser.

 

Figurtema

En väl förd och spännande figur tar fram dansglädjen och imponerar på de flesta danspartners. Under den här kursen utökar ni er repertoar av figurer. Vi finslipar på den grundteknik som är nödvädig för att genomföra dem. 

Danskväll (fox) med workshop

Kl 18:00-22:00, med 1 timma inledande workshop kl 18:00-19:00.

 

Upplägg:

Workshop med genomgång av exempelvis figurer, stegvariationer och musikanpassning. Resterande tid fridans.

 

Musik:

En bred blandning av spännande inspelad musik spelas. Liveband i all ära, men med inspelad musik får du chansen att njuta av över 60 olika artister samma kväll vilket är fantastiskt! Musiken som spelas kan vara allt från foxvänlig RnB, pop,  soul, reggae till rock och internationell musik. Även inslag av oldies. Ingen dansband spelas.

 

Förkunskaper:

Inga förkunskaper behövs men innehållet på workshopen är i regel fortsättningsnivå vilket förutsätter att du kan grunderna i fox.

Kickoff för företag

Hel- eller halvdag

En heldag exempelvis kl 09:30-15:30 samt fridans 15:30-16:30.

En halvdag exempelvis kl 09:30-12:00. Totalt 

 

Trötta på bowling, pub- och hockeykvällar med firman? Vill ni göra något annorlunda och roligt där skrattet ligger nära till hands samtidigt som ni får röra på er? Ta med kollegorna på danskurs. Efter kursen kan ni gå ut och dansa tex till dansband i en folkpark eller kunna göra några coola moves i fikarummet. Vi kommer till er eller så ordnar vi en danslokal dit ni tar er. Kursen är avdragsgill för arbetsgivare som friskvård.

 

Innehåll:

Innehållet om kursnivå anpassas efter ert önskemål. Förslagsvis ges intensiv grund- eller fortsättningskurs i modern fox som kan användas ute när ni dansar socialt på dansbanor i tex folkparker eller danskvällar med inspelad musik. Vi kan även kombinera med intensiv grundkurs i bugg. Minst halvdag behövs för respektive dans; modern fox eller bugg.

 

Om ni önskar halvdag eller en delad heldag för fox/bugg lärs endast enkla grunder ut i respektive dans då vi inte hinner gå igenom mer än så. 

 

Under fridansen ges tillfälle att på egen hand öva på det som ni lärt er under dagens kurs. Danslärarna står självklart till förfogande och hjälper er.

 

Musik:

Musiken som spelas kan vara allt från foxvänlig RnB, pop,  soul, reggae till rock och internationell musik. Även inslag av oldies. Ingen dansband spelas.

 

Musikutrustning:

Vi erbjuder att ta med egen musikutrustning om ni inte har någon.

 

Förkunskaper:

Inga tidigare danskunskaper behövs för att gå kursen. Det här är kursen för dig som är helt ny men vill börja med modern fox och/eller bugg. Alla är välkomna.

 

Kursupplägg heldag:

Kursblock 1 (med paus) kl 09:30-12:00

Lunch (egen medhavd) kl 12:00-13:00

Kursblock 2 (med paus) kl 13:00-15:30

Fridans kl 15:30-16:30

 

Kursupplägg halvdag:

Kursblock (med paus) Kl 09:30-12:00

Fridans 30min kl 12:00-12:30

 

eller eftermiddagstid

 

Kursblock (med paus) kl 13:00-15:30

Fridans 30min kl 15:30-16:00

Flergångskurser

Sex, tio eller tolv tillfällen. Vanligtvis hos en dansförening. Vardera tillfälle 1,5 timma. Kurserna ges beroende på geografisk plats. Ofast inom närområdet till Östergötlad eller angränsande län. 

 

Hör av er så skckar vi en kursinbjudan med pris.

Parkurs

Vill du och din danspartner bli bättre tillsammans? Kanske är det bara ni som brukar dansa tillsammans och varför då spilla dyrbar kurstid med att dansa med någon annan? För all del är det inget tvång att på några av våra kurser byta danspartner om ni inte vill. Men visst är det enklare om alla i kursen har för avsikt att dansa med samma också.

 

Inget frambyte/rotaton sker i denna kurs. 

 

Innehåll:

Allt från grund- fortsättning, medel-, till avancerad nivå enligt intensivdagarnas kursinnehåll och upplägg ovan.

 

Helgkurs 2 dagar

Lördag och söndag kl 09:30-15:30 samt fridans 15:30-16:30

Kombinera kursdagarnas nivå som ni vill tex grundkurs på lördag och fortsättningskurs på söndag. Eller båda dagarna tex bara fortsättningsnivå. Eller tex lördag medelnivå och söndag avancerad nivå.

 

Innehåll:

Allt från grund- fortsättning, medel-, till avancerad nivå enligt intensivdagarnas kursinnehåll och upplägg ovan.

 

Kurser i bugg

Intensivdag grundkurs

En heldag kl 09:30-15:30 samt fridans 15:30-16:30.

 

Kursupplägg heldag:

Kursblock 1 (med paus) kl 09:30-12:00

Lunch (egen medhavd) kl 12:00-13:00

Kursblock 2 (med paus) kl 13:00-15:30

Fridans kl 15:30-16:30

 

Copyright @ All Rights Reserved